คอร์ส TU-GET CLOZE TESTและSENTENCE COMPLETION UPเพิ่มได้อีก200คะแนน ส่วนที่ 2/2 จากทั้งหมด 2ส่วน (7Units)

ส่วนที่2นี้ ราคา2,990บ. (5Units) ระยะเวลาเรียน2เดือน เรียนได้ตลอด24ชั่วโมง

คอร์สนี้ นอกจากจะอัดเสริมทักษะด้านการตีความคำศัพท์จากรากศัพท์(Root Word)และบริบท(Context)แวดล้อมแบบเข้มข้นผ่านการทำข้อสอบปริมาณมากๆแล้ว ยังเน้นเสริมทักษะการมองความบกพร่องของตัวประโยคว่าช่องว่างที่ว่างไว้นั้นขาดอะไร Noun, Phrase, Clauseเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่คะแนนระดับสูงอย่างTU-GET 700UP-750UPได้โดยง่าย

อาจารย์สอนสนุก ไม่ยาก อธิบายภาษาไทยกำกับตลอด หากคุณเคยเรียนมาแล้วหลายที่แต่คะแนนก็ยังไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ คลาสนี้เหมาะกับคุณ เนื่องจากเรียนที่บ้านได้ ส่งผลให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายการเรียนแบบOn Demandจึงได้ผลดีกว่ามากเพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้ทั้งครอบครัวและทบทวนได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอด24ชั่วโมง

เพื่อให้การเรียนต่อเนื่องและได้ผลสูงสุด ไม่อนุญาตให้เรียนกระโดดข้ามส่วนนะคะ

เมื่อเรียนส่วนที่1จบแล้ว คุณจะพบว่าทักษะในการทำข้อสอบประเภทCLOZE TESTและSENTENCE COMPLETIONของคุณได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก หากต้องการศึกษาลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสUPคะแนนสอบให้ได้ให้มากที่สุด ขอให้สมัครส่วนถัดไปได้เลยค่ะ

จะทำข้อสอบCLOZE TESTและSENTENCE COMPLETIONใหได้คะแนนสูงๆเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย เพียงแค่รู้หลักไวยากรณ์ระดับคำและระดับประโยคให้ครอบคลุมหลากหลาย มีคลังคำศัพท์ที่กว้างและรู้ฟังก์ชั่นหรือPart of Speechของคำ และประสบการณ์การฝึกทำข้อสอบมาจำนวนมากเป็นให้เกิดเป็นความชำนาญทำข้อสอบเสร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนด

This fabulous course is brought to you by Teacher TONY CHAI - 100% Thai-Canadian.

Copyright - All Rights Reserved!