คอร์ส TU-GET ERROR IDEN UPเพิ่มได้อีก200คะแนน ส่วนที่ 1/2 จากทั้งหมด 2ส่วน (5Units)

ส่วนที่1นี้ ราคา1,990บ. (2Units) ระยะเวลาเรียน1เดือน เรียนได้ตลอด24ชั่วโมง

คอร์สนี้ นอกจากจะอัดเสริมไวยากรณ์แบบเข้มข้นผ่านการทำข้อสอบปริมาณมากๆแล้ว ยังเน้นแก้ไขMistakeทางไวยากรณ์ต่างๆที่ผู้เรียนมีอยู่ ซึ่งเป็นอุปสรรคของการก้าวเข้าสู่คะแนนระดับสูงอย่างTU-GET 700UP-750UP

อาจารย์สอนสนุก ไม่ยาก อธิบายภาษาไทยกำกับตลอด หากคุณเคยเรียนมาแล้วหลายที่แต่คะแนนก็ยังไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ คลาสนี้เหมาะกับคุณ เนื่องจากเรียนที่บ้านได้ ส่งผลให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายการเรียนแบบOn Demandจึงได้ผลดีกว่ามากเพราะผู้เรียนสามารถเรียนและทบทวนได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอด24ชั่วโมง

เมื่อเรียนส่วนที่1จบแล้ว คุณจะพบว่าทักษะในการทำข้อสอบประเภทError Identificationของคุณได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก หากต้องการศึกษาลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสUPคะแนนสอบให้ได้ให้มากที่สุด ขอให้สมัครส่วนถัดไปได้เลยค่ะ

จะทำข้อสอบErrorใหได้คะแนนสูงๆเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย เพียงแค่รู้หลักไวยากรณ์ให้ครอบคลุมหลากหลาย โดยไม่ต้องรู้คำศัพท์มากมายแต่ต้องรู้ฟังก์ชั่นหรือPart of Speechของคำ สามารถนำหลักไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้ได้จากประสบการณ์การฝึกทำข้อสอบมาจำนวนมาก

ประเด็นไวยากรณ์ที่ครอบคลุมได้แก่

Parallel Structure, Adverb Clause, Reduced Adverb Clause, Comparison, Relative Clause, Adjective Clause, Reduced Adjective Clause, If Clause, Inversion, Gerund, Infinitive, Conjunction, Passive&Active Voice

This fabulous course is brought to you by Teacher TONY CHAI - 100% Thai-Canadian.

Copyright - All Rights Reserved!