คอร์ส TOEFL INDEPENDENT ESSAY ส่วนที่1 (2Units / ประมาณ4ชั่วโมง)

จากทั้งหมด2ส่วนหรือ10Units / ประมาณ20ชั่วโมง

ส่วนที่1ราคา3,990บ. เรียนได้นาน1เดือน  / ส่วนที่2ราคา 10,990บ. เรียนได้นาน1เดือน

สมัครพร้อมกันทั้ง2ส่วนราคา13,990บ. เรียนได้นาน3เดือน เรียนได้ทั้งครอบครัว24ชั่วโมง

อาจารย์สอนสนุก ไม่ยาก อธิบายภาษาไทยกำกับตลอด เมื่อเรียนจบจะมีIdeaในการวางโครงเรื่องและเขียนได้อย่างคล่องแคล่วสวยงาม 

เมื่อเรียนส่วนที่1จบแล้ว คุณจะพบว่าภาษาเขียนของคุณได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก หากต้องการศึกษาลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเขียนได้อย่างมืออาชีพ ขอให้สมัครส่วนถัดไปได้เลยค่ะ

จะเขียนเป็น เขียนให้ดีและให้ได้โทนAcademic จำเป็นต้องรู้Academic Words&Phrasesที่จำเป็น ต้องรู้หลักการสร้างประโยคในรูปแบบต่างๆ หลักการต่อประโยคให้เป็นย่อหน้า และหลักการต่อย่อหน้าให้เป็นEssay คอร์สนี้เน้นฝึกเขียนEssayแบบมีPatternให้นำไปใช้เป็นโครง ให้เขียนได้เร็ว สวย และมีErrorหรือWriting Mistakeน้อยที่สุด

เนื้อหาทั้ง2ส่วนประกอบด้วย

Essay Writing Elements

Task Achievement

Lexical Usage: Academic Words, Collocations, Phrasal Verbs

Idiomatic Expressions

Good Cohesion and Good Coherence

Sentence Elements

Types of Phrases: Prepositional Phrase, Infinitive Phrase, Participial Phrase, Gerund Phrase

Functions of Phrases: Noun Phrase, Adjective Phrase, Adverb Phrase

Function of Clauses: Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause

Reduced Adjective Clauses

Reduced Adverb Clauses

Types of Sentences: Simple Sentence, Compound Sentence, Complex Sentence

Paraphrasing Techniques with exercise

Writing with style: Prep. + which (in which, on which, to which, for which, from which, at which, after which, of which, about which, with which, whose/ of which) with exercise

Inversion: Inverted word order

Present Subjunctive: Verb & Adjective

Causative Verbs

Partitive Expressions

Conditional Sentences with exercise

Misspelling with exercise

Essay writing formats

Useful Phrases & Patterns

Review

This fabulous course is brought to you by Teacher TONY CHAI - 100% Thai-Canadian.

Copyright-All Rights Reserved!