คอร์ส ADVANCED GRAMMAR  ส่วนที่2/2 จากทั้งหมด2ส่วน (19Units)

ราคาส่วนที่2นี้คือ 8,990บ. (17Units) ระยะเวลาเรียน 2 เดือน เรียนได้ตลอด24ชั่วโมง

ราคาส่วนที่1ราคา 1,990บ. (2Units) ระยะเวลาเรียน 1 เดือน หากสมัครพร้อมกันทั้ง2ส่วนราคา 9,990บ.(สมัครทั้ง2ส่วนเรียนได้นาน3เดือน)

เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา หรือวัยทำงานที่ต้องใช้เรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ รวมทั้งยังเหมาะอย่างยิ่งกับการเตรียมสอบ TOEFL iTP / TOEFL iBT / IELTS / TOEIC / CU-TEP / TU-GET / GAT-ENG รวมทั้งการสอบเข้าป.ตรี-ป.โท-ป.เอก และผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์และบทความต่างๆ

คอร์สแกรมม่า ฉบับสมบูรณ์ของ Red Maple เนื้อหาทั้งหมดประกอบด้วย

Tenses ทั้ง12Tenses พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดการสร้างประโยคโดยใช้Tenseทั้ง12Tensesนี้

Irregular Verbs เน้นแก้ไขความเข้าใจผิดในการใช้งานและเสริมความรู้ในมุมของการทำข้อสอบ

Pronouns ปัดฝุ่นการใช้สรรพนามใหม่ทั้งหมด เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการเขียนและการพูดที่ราบรื่น

There is/There are / There has been/There have been กับ It is/It has been แตกต่าง/วิธีใช้

Article เมื่อไหร่ A เมื่อไหร่ An และเมื่อไหร่ The

Some & Any นับได้ นับไม่ได้ ร้องขอ ปฏิเสธ คำถาม ใช้เมื่อไหร่ อย่างไร

Adverb of Frequency ความหมาย และ ตำแหน่งในประโยค

Number ทำไม Police ถึงห้ามตามด้วย is หรือ has? Plural Noun, Collective Noun,             Proper Noun, Countable Noun และ Uncountable Noun ใช้ต่างกันอย่างไร 

Passive Voice คืออะไร ทำไม เมื่อไหร่ และ อย่างไร

Adjective & Adverb คืออะไร ใช้งานยังไง วิธีดูว่าเป็น Adj & Adv โดยไม่ต้องท่องทุกคำ

Subject-Verb Agreement คืออะไร ทำไมถึงเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆรองจากTenses ศึกษาแบบเจาะลึก นำไปเขียนและนำไปพูดสื่อสารได้อย่างถูกต้องมั่นใจไม่ "BROKEN" หรือ "SLOPPY"

Question Tag จะพูดเชิงประชดประชันอย่างไร ฉงนสงสัยไม่มั่นใจ พูดยังไง

Relative Pronoun เมื่อไหร่ who, whom, whose, which, that และ Adjective clause คืออะไร แล้ว Reduced Adjective clause คืออะไร ต่างกันและใช้งานยังไง มันดีกว่าแบบไม่ลดรูปจริงหรอ?

Confused Word ตีแผ่คำที่เป็น Pain in the ass สำหรับคนไทยทั้งประเทศ เพื่อให้คุณเหนือกว่าใคร

Gerund & Infinitive คืออะไร ทำไม เมื่อไหร่ ถึงต้อง V.ing และ To + V.1หละ จะเอายังไงกันแน่?

Modal Verb ทำไมภาษาโบราณอย่าง You ought to know by now how much I love you. ถึงได้กินใจคนทั้งโลก ต่างกับ You should, You'd better, You're supposed to, You should haveยังไง

Comparison คำว่า ฉลาด ฉลาดกว่า ฉลาดที่สุด ใครฉลาดกว่าใคร ใครไม่ฉลาดกว่าใคร พูดยังไง ทำไมคุณWarren Buffett ถึงพูดว่า The more you learn, the more you'll earn. มันใช้งานยังไง 

Conjunction การใช้คำเชื่อมระดับคำ ระดับประโยค และระดับย่อหน้า เค้าทำกันยังไง

If Clause ถ้าตอนนี้ผมเป็นคุณผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นเลย ภาษาอังฤษเค้าพูดกันยังไง

Wish ฉันปรารถนาอยากให้เธออยู่ต้องนี้ที่นี่กับฉันในตอนนี้จังเลย ต้องพูดยังไงถึงจะเข้าใจกัน100%

Redundancy คำซ้ำซากเยิ่นเย้อเป็นยังไง แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าภาษาที่เราใช้ถือว่าเยิ่นเย้อ

Participle เดี๋ยว V.ing เดี๋ยว V.3 มันยังไงกันแน่ แล้ว Perfect Participleหละ มันคืออะไร

Preposition Collocation & Phrasal Verb ที่ว่า "กฎคือไม่มีกฎ" หมายความว่ายังไง

Best Meaning & Best Word การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับกาลเทศะ พร้อมคำแนะนำจากอาจารย์

Vocab for Everyday Use อีก 1,760คำ พร้อมคำแปลและPart of Speech

Sentence Composing แบบฝึกหัดฝึกสร้างประโยค โดยนำไวยากรณ์ทั้งหมดที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้คล่อง เพื่อให้เขียนได้และพูดได้จริง แล้วอย่างนี้จะมาประโคมกันว่า ไม่ต้องเรียนไวยากรณ์ไม่ต้องท่องศัพท์ก็พูดอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว อย่าเอาความง่าย(effortless) มาหลอกขายคนไทยด้วยกันเลย

ไวยากรณ์ที่ใครๆก็ว่ายากและน่าเบื่อ กลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยากและสนุกได้อย่างไร 

This fabulous course is brought to you by Teacher TONY CHAI - 100% Thai-Canadian.

Copyright-All Rights Reserved!